Mobiel: 06-498 24 442
Kapitein Elektrotrechniek
Mussenhof 34
1742 JR  Schagen
Tel.:0224-29 53 86
Mob.:06-498 24 442
KvK-nr.:37118903
Btw-nr.:NL002135963B60
www.kapiteinelektro.nl
info@kapiteinelektro.nl

Privacyverklaring

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van particuliere klanten, leveranciers en andere opdrachtnemers

Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken, omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en om werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Dat geldt zowel voor onze huidige en potentiële klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.

Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te bepalen welke werkzaamheden er moeten worden uitgevoerd en welke materialen er eventueel moeten worden geleverd, u te kunnen factureren en met u te kunnen communiceren.

Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer, dan zijn uw persoonsgegevens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Dit om u te laten weten wat onze wensen zijn, een offerte aanvraag te kunnen toesturen, een bestelling plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en met u te kunnen communiceren.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het mogelijk dat wij de werkzaamheden niet kunnen uitvoeren.

Verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonsgegevens

Graag willen wij u er attent op maken dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken, omdat u hier toestemming voor heeft gegeven, of omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. Wij verwerken de volgende gegevens: naam, adres en contactgegevens zoals e-mailadres.

Doorgifte aan derden

In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren.

Bewaarperiode persoonsgegevens

Als u een offerte bij ons heeft opgevraagd, maar wij niet tot een werkovereenkomst zijn gekomen, dan zullen wij uw gegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact verwijderen.

Als wij een offerte van u hebben ontvangen, maar wij geen klant van u zijn geworden, dan zullen wij uw persoonsgegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact verwijderen.

Bent u wel klant bij ons geworden of wij bij u, dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. Deze periode is conform de bewaartermijn van de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.

Cookies

Wij plaatsen analytische cookies. Met behulp van deze cookies kunnen wij zien welke pagina's worden bezocht en waarop wordt geklikt binnen onze website.

Uw rechten

U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken.

U kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

U kunt ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens en dossier. Tevens kunt u ons verzoeken om uw dossier uit onze gegevens te verwijderen.

Voor de uitvoering van u rechten kunt u contact opnemen met:

Kapitein Elektrotechniek
Mussenhof 34
1742 JR  Schagen

Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen.